logo film

เชิญเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดมาตรการ Incentive Measures

ขอเชิญผู้ประสานงานและผู้ประกอบการทุกท่านเข้าร่วมรับฟังข้อมูล

เรื่อง มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Incentive Measures) ตามวัน เวลา และกำหนดการ ดังนี้ค่ะ

 เชญผประสาน Page 1
เชญผประสาน Page 2
เชญผประสาน Page 3
เชญผประสาน Page 4

โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน

ccea03621fd79299bba6ca82b5e7693b copy

ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน

ในระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559 เป็นระยะเวลา 3 วัน
ซึ่งเปิดให้บริการพิเศษตอนกลางคืน ดังนี้


1) บริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ : มิวเซียมสยาม, หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ, หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน, นิทรรศรัตนโกสินทร์, พิพิธภัณฑ์บางลำพู, พิพิธภัณฑ์เหรียญ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร, พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, บ้านหมอหวาน, พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน, แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์, พิพิธภัณฑฎ์อาคารสายสุทธนภดล มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


2) บริเวณพื้นที่อื่นๆ : สวนสัตว์ดุสิต, ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ, อนุสรณ์สถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ (อาร์ทอินพาราไดซ์) สาขาเอสพลานาด รัชดา, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา, หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ในระหว่างช่วงจัดงาน มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

1) มีจุดรถตู้รับ-ส่ง 3 จุด ได้แก่ MRT หัวลำโพง, BTS วงเวียนใหญ่ และ ลานจอดรถ ราชนาวีสโมสร
2) รถรางวิ่งวน เริ่มต้นจากมิวเซียมสยาม - พิพิธภัณฑ์บางลำพู - พิพิธภัณฑ์เหรียญ - หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ - นิทรรศรัตนโกสินทร์ - หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน - กลับมามิวเซียมสยาม

p12